Licensavtal (allmänna villkor)

Ett köp du gör på Vajje.se ger dig rätten att använda det köpta materialet under sex månader från den dag du köpt det, vilket blir avtalstiden. Det är endast köparen som får använda materialet/filmerna.

Stora paketet
Klasslicens – Används i en klass.
Innehåller 22 avsnitt som är begränsade till 43 visningar totalt.
Skollicens – Används i upp till 8 klasser.
Innehåller 22 avsnitt som är begränsade till 351 visningar totalt.

Lilla paketet
Klasslicens – Används i en klass.
Innehåller 4 avsnitt som är begränsade till 7 visningar totalt.
Skollicens – Används i upp till 8 klasser.
Innehåller 4 avsnitt som är begränsade till 79 visningar totalt.

Paketet ni köper tillåter er att se videoklipp för både F-3 och 4-6.

Betalning:
Betalningen sker via faktura och skall betalas inom 30 dagar från den dag köpet genomförts. Annars kan kunden bli betalningsskyldig och få betala en förseningsavgift där summan är 150kr per månad. I dröjsmål tillämpas en dröjsmålsränta med 12%. Vajje äger fortfarande portalen och material som hör därtill. Köpet innebär inte att ägarrätten ingår. Köparen (eller någon annan) har inte rätt att nyttja materialet (filmerna) efter avtalstiden.
Det är inte tillåtet att kopiera, spela in materialet och sälja / sprida det vidare. Då kan man bli polisanmäld och skadeståndsskyldig.

Samtycke och personuppgifter
När du fyllt i formuläret godkänner du att dina personuppgifter finns med i Vajjes register. Ditt godkännande tillåter Vajje att informera om nyheter eller bjuda in dig till evenemang.
Läs mer om hur det fungerar

När du som pedagog har skapat ett konto här på Vajje köper du det paket som fyller dina önskemål. Videoklippen är tillgängliga i sex månader oavsett vilket paket som köpes. Du får tillgång till alla videoklipp men paketet har ett begränsat antal visningar. Detta för att du inte skall kunna bruka materialet på ett otillåtet sätt. När dina sex månader har gått ut kommer du att ha kvar ditt konto och kunna lägga en ny beställning. Du har möjlighet att beställa flera paket samtidigt om så önskas.

Stora paketet:
Det innehåller 22 korta avsnitt som uppmanar eleverna till att göra goda gärningar för varandra och miljön. Exempelvis kan du visa ett avsnitt per dag för eleverna.
Klasslicens kostar 149 kr (inkl. moms 25%).
Skollicens kostar 449 kr (inkl. moms 25%). Skollicensen går att använda i upp till 8 klasser.

Lilla paketet:
Det innehåller 4 korta avsnitt som uppmanar eleverna till att göra goda gärningar för varandra och miljön. Exempelvis kan du visa ett avsnitt per vecka för eleverna. 
Klasslicens kostar 79 kr (inkl. moms 25%).
Skollicens kostar 249 kr (inkl. moms 25%). Skollicensen går att använda i upp till 8 klasser.

Paketet ni köper tillåter er att se videoklipp för både F-3 och 4-6.

Vajjes värdegrundsmaterial finns i två olika versioner: 
En för årskurs F-3 och en för årskurs 4-6. De har samma uppbyggnad och syfte. 
Det som skiljer mellan stadierna F-3 och 4-6 är animationen och uppdragen som är riktade till rätt målgrupp.